Velkommen til Faroe Offshore
Pålidelig leverandør af arbejdskraft til olje- og gas industrien, både on- & offshore
I forbindelse med levering af professionel arbejdskraft sørger Faroe Offshore for alle praktiske ting i forbindelse med rekruttering, udvælgelse, transport til og fra "site", alle personlige forsikringer for sine medarbejdere samt levering af alt personligt værnudstyr og personligt håndværktøj.

I tæt samarbejde med NAV og Skatteetaten i Norge sørger Faroe Offshore for fritagelse for sociale bidrag for sine ansatte, hvor dette er ønskeligt, og afregner og indhenter skat for norske mydigheder efter gældende regler.